Automatická převodovka v nouzovém režimu

Automatická převodovka řadí a její funkčnost je v normě. Závada se vyskytuje ve většině případů po nastartování vozidla. Převodovka přejde do tzv. nouzového (náhradního) režimu - neřadí respektivě nepřeřazuje rychlosti. Po vypnutí a zapnutí zapalování převodovka opět funguje tak jak má. Četnost těchto závad se postupně zvyšuje většinou, až do doby, kdy už nelze provést restart vypnutím zapalování.

Po připojení diagnostiky jsou v paměti závad zaznamenané chybové kódy:
P2602 Zdroj napětí ventilů je nesprávný
P2603 Zdroj napětí snímačů otáček je nesprávný
P260E Napájecí napětí čidel je příliš malé.
V některých případech se objeví i závada řídící jednotka je vadná.
 
Všechny tyto chybové kódy  vás vedou k přezkoušení akumulátoru a k proměření napětí na svorkách -  ač se to zdá nelogické jestliže auto startuje. Pokud provedeme měření baterie při startu, tak její napětí klesne pod 8V. Toto je hraniční napětí, kterému se většina řídících jednotek brání a zcela zásadním způsobem ovlivní jejich funkci. Úbytek napětí může být způsoben špatným kontaktem na akumulátoru nebo startéru, dále vadným startérem nebo vadným akumulátorem, který se ovšem pro laika tváří jako dobrý.
Dobíjení a dobíjecí proud je v pořádku - ale v tuto chvíli (po startu) je již zapsaná chyba v řídící jednotce a převodovka je funkční jen v náhradním - nouzovém režimu.

Dotčený typ převodovky: 722.6

Ve většině případů postačí výměna akumulátoru za bezvadný, dále pak vymazání paměti závad z řídící jednotky automatické převodovky.

Provádíme servis a údržbu automatických převodovek.