Mercedes W639 Viano, Vito_ pokus-omyl

Mercedes Benz Viano 639 byl v opravě u  autorizovaného servisu Mercedes Benz. Majitel vozidla nám sdělil, že při předání do servisu měl vůz problém s nedostatečným plnícím tlakem, což bylo zjištěno při diagnostice.

Autorizovaný servis následně vyměnil EGR ventil, ten nepomohl, tak dále snímač teploty katalyzátoru a regulátor tlaku turbodmychadla. Vše bez výsledku. Dále trval na tom, že je nutné k odstranění poruchy provést výměnu turbodmýchadla. Majitel se rozhodl nechat turbodmychadlo zrepasovat mimo servis a poté jej předal zpět k montáži.

Nejsem v pozici hodnotit, která ze zaměněných součástek byla skutečně vadná, neboť jsem nebyl přítomen při původní diagnostice.
Navzdory všem provedeným opravám vůz stále vykazuje původní problém a svého majitele na toto upozorňuje svítící kontrolkou OBD. Tato situace mi připomíná přístup, který bych nazval "metoda pokus-omyl".
Komentář majitele :) " Až tento dlouhý boj vyhrajeme, tak samozřejmě dám vědět kde byla závada. Zatím ji hledají v servise 5 týdnů."

Náhodou jsem narazil na příběh tohoto vozu na Facebooku a neodolal jsem, abych majiteli nenapsal soukromou zprávu. Nabídl jsem mu, aby s vozidlem zavítal do našeho servisu Excar Plus v Pelhřimově. Rádi bychom se podívali na tento "neopravitelný" problém a pokusili se najít řešení.

WDB 639813 rv. 2007 2,2cdi
Při zajíždění na dílnu jsem si všiml písklavého zvuku z oblasti výfukových svodů - po kontrole zjištěn únik mezi turbem a svody, Dále pak "nápověda" nový svorník s maticí na 4 válci - ano pokud se svody prohnou trhají svorníky. Toto ovšem nový svorník neopraví, což se nám vzápětí po několika zkouškách potvrdilo. Výfukové svody jsou prohnuté a je nutná výměna. 

387325831_363808702687695_3592751428518778482_njpg
Problém č.1 netěsné výfukové svody

Provedli jsme vyčtení paměti závad a zběžnou kontrolu hlavně komponent, které byly měněny.

Vyčtení paměti závad
2359-001 Regulace plnícího tlaku je vadná. Požadovaná hodnota podkročena.
2526-004 Součást Y77/1(tlakový převodník regulace plnícího tlaku ) nefunguje bezvadně zkrat nebo přerušení


Screenshot of sken - excarexcarcz - excarcz Mailjpg
Podívali jsme se jak a za jakých podmínek závada vzniká - výskyt závad
Vozidlo k nám jelo vzdálenost cca 50 km - pokud závady byly servisem odmazány tak za tuto dobu se závada vyskytla 4x téměř ve stejných otáčkách. Požadavek na tlakový převodník kolem 90% - tzn že tlakový převodník se snaží, ale plnící tlak je nedosažen - požadovaná hodnota 1800hPa skutečná 1400 hPa
Problém č.2 není dosaženo předepsaného plnícího tlaku

Vyčtení paměti závad plus výskyt závad - zde je patrno, tlakový převodník je aktivován - hodnota plnícího tlaku je nízká.
Pohledem na tlakový převodník zjišťujeme, že je opravdu nový - prověřujeme kontakty a jeho napájení - měříme. 
Vše je v pořádku. 
Ještě chceme vědět jak a v jakém stavu je DPF filtr - skutečné hodnoty nevěstí nic špatného, ale já jim prostě nevěřím - vím jak lehce jdou resetovat a odmazat. Navíc snímač diferenčního tlaku se nechová zrovna přesvědčivě. 
Necháváme auto ohřát a spouštím nucenou regeneraci DPF filtru - chci také vidět jak se chová katalyzátor.
387324691_726823765616936_5354779717231430971_n 1jpg    Screenshot of sken - excarexcarcz - excarcz Mail 2jpg
Regenerace proběhla v pořádku - snímač diferenčního tlaku se zklidnil, avšak ještě se na něj zcela určitě podíváme.
Nesedí mi také teplota chladící kapaliny - mám podezření na vadný termostat.
Teď máme systém sání a výfuku v předepsaných hodnotách.
Zatím neprovádíme žádnou zkušební jízdu, jelikož nejsme přesvědčeni o odstranění, žádné zásadní chyby.

Jdeme měřit podtlak - v účtech z autorizovaného servisu vidíme, že i tímto se servis zabýval.
Zjišťujeme nedbale provedenou opravu přívodu podtlaku - vše zkoušíme tlakovou a podtlakovou pumpou s přesným měřením. K našemu údivu nám zůstává v ruce zteřelá hadička od baňky ovládání turbodmýchadla - toto je pro nás již zásadní chyba a hlavně překvapení ( ta hadička je nejdražší na světě)
Problém č.3 zteřelá podtlaková hadice ovládače turbodmýchadla
Provádíme zatím provizorní opravu - hadice příjdou vyměnit.
Provádíme zkušební jízdu - a výsledek - žádná závada související s plnícím tlakem.
Objevuje se nám však závada na Lambda sondě - tuto přisuzujeme netěsným výfukovým svodům.

Jednáme se zákazníkem a navrhujeme opravu výfukových svodů, výměnu podtlakových hadic. 
Screenshot of Doruen pota 21049 - excarexcarcz - excarcz Mailjpgvýfukové svody

Dnešní zjištění s tvrzením - že víme v čem je problém si necháme, až po opravě výfukových svodů, prověření snímače diferenčního tlaku, opětovnému prověření tlakového převodníku a termostatu vozidla. Prověření funkce lambda sondy. Po těchto úkonech, budeme informovat zde. 

Pokračování:
Demontáž svodů - vlivem zkroucení svodů utržené 4 svorníky¨
393081146_327813713409477_7173237757876343749_njpg
393985435_1037826227501741_3061740306441520108_njpg

Zkroucené výfukové potrubí - svody
393915487_376943224904546_4726800809424070188_njpg
Evidentní únik spalin vlivem zkrouceného výfukového potrubí -svodů
393074389_1511918502896117_2476503141290939328_njpg
Navaření matic na utržené svorníky - bohužel probíhalo několikrát opakovaně - dokud jsme svorniky nevymontovali.
403621549_1744971192685576_5548765537831008665_njpg
Osazená hlava novými svorníky
403478152_2281283698728710_2731194161168025682_njpg

Po výměně výfukových svodů měníme i veškeré podtlakové hadice a potrubí, celý systém podtlaku zkoušíme přes diagnostiku v systému DAS Mercedes Benz. Vše v pořádku.

Zkušební jízda - první akcelerace, rána jak když praskne pneumatika :) vylítla hadice z chladiče stlačeného vzduchu - my jsme ji neměli sundanou, tak předpokládám že ji servis před námi kontroloval a bohužel opětovně špatně zamontoval.

Rychlá oprava - zkušební jízda - kontrola plnících tlaků ve formě logu - sledujeme plnící tlak a průtok přes váhu vzduchu  - vše bez závad. Kontrolujeme také snímač diferenčního tlaku DPF a snímač zpětného tlaku, zde shledáváme další závady - ukládá se nám závada na snímači tlaku výfukových plynů.403599317_884154790156124_8730412407447978533_njpg Snímač diferenčního tlaku dpf také dle skutečných hodnot není v pořádku - hodnoty se mění od minusových do plusových,(-5 až 16 hPa) což není v pořádku. Tyto dva snímače spolu korespondují.

Měříme snímač diferenčního tlaku a shledáváme ho vadným, ačkoliv diagnostika jej jako vadný v chybových kódech nehodnotí. 

Výměna snímače diferenčního tlaku - zkušební jízda - po zkušební jízdě vozidlo bez závad.

Materiál dodaný našim servisem:
výfukové svody, těsnění, svorníky, matice, podtlakové potrubí, podtlakové hadice, snímač diferenčního tlaku.
Závada na vozidle je odstraněna.

Závěr: Zcela banální závada, jež vedla značkový servis k zbytečné výměně několika poměrně finančně náročných dílů. Ani jeden z vyměněných dílú nevedl k žádnému úspěchu a provedení opravy.
Majitel vozidla odvážel automobil ze značkového servisu neopravený.

Z našeho pohledu se nejednalo o náročnou opravu z hlediska zjištění a diagnostiky. Menším, časově náročným problémem byla ztížená demontáž výfukového sběrného potrubí. 
Další závada, která na vozidle byla shledána byla již rutinní záležitostí.

Proč zde v Blogu -
dva základní přístupy v oblasti automobilového servisu - důkladné měření, diagnostika závady a nepřesvědčivá zkušební výměna dílů. Tento článek je určen všem, kteří si kladou otázku, proč je tento rozdíl tak důležitý a jak může ovlivnit ekonomickou náročnost , rychlost a úspěšnost provedené opravy.