DIAGNOSTIKA A OPRAVY SYSTÉMů DPF ADBLUE

DPF (Diesel Particulate Filter) je zařízení instalované v výfukových systémech dieselových motorů, které slouží k zachycení a skladování sazí (pevných částic) z výfukových plynů. Jakmile je filtr plný, motor začne proces regenerace, během kterého se saze spalují při vysoké teplotě a tím se filtr vyčistí.

AdBlue je značka pro roztok močoviny v destilované vodě, který se používá k odstraňování škodlivých látek z výfukových plynů dieselových motorů. AdBlue se vstřikuje do výfukového potrubí, kde reaguje s oxidy dusíku (NOx) a přeměňuje je na neškodný dusík a vodní páru.
Obě tyto technologie pomáhají snižovat emise škodlivých látek z dieselových motorů a jsou dnes běžně používány v mnoha vozidlech.


Dva systémy na kterých bez nadsázky závisí kvalita ovzduší, které dýcháme.

DPF filtr má svou životnost a s časem se může ucpat. Jak zjistíte, že je čas na jeho údržbu nebo výměnu? Existují tři hlavní příznaky: zvýšená spotřeba paliva, zhoršený výkon motoru a kontrolka DPF na palubní desce. Pokud si všimnete některého z těchto příznaků, je čas vyhledat odbornou pomoc.
AdBlue je dalším významným prvkem v našem ekologickém systému. Je to roztok močoviny, který při vstřiku do výfukových plynů rozkládá škodlivé oxidy dusíku na méně škodlivé látky. Tento proces se nazývá selektivní katalytická redukce.

Diagnostika a opravy systému AdBlue jsou o něco komplikovanější než u DPF, protože zahrnují také elektronické prvky. Pokud svítí kontrolka AdBlue, je to jasný signál, že je potřeba zkontrolovat systém. Jiné příznaky mohou zahrnovat pokles výkonu motoru a zvýšenou spotřebu paliva.

Pokud potřebujete diagnostikovat nebo opravit systémy DPF nebo AdBlue, obraťte se na profesionály. Nezapomeňte, že péče o tyto systémy není jen o udržování vašeho auta v optimálním stavu, ale také o ochraně našeho životního prostředí. 

DPF Filtr

Vadný Dpf filtr 

Sporadický projev závady snímače tlaku zpětných spalin. Snímač diferenčního tlaku nedrží stejnou hodnotu-vykazuje pulzace v DPF. Výpočtené hodnota v řídící jednotce je 40% zaplnění DPF. Zajimavostí je, že si systém nestěžuje na chybu DPF, systém regeneruje. Závada snímače tlaku spalin se ukládá po vypnutí klíče - po té vozidlo jede s plným výkonem do doby než se opět zapíše závada. Norozsvěcuje kontrolku OBD. Více se dozvíte o této opravě v našem blogu.