Servisní Prohlídky Mercedes Benz

ASSYST PLUS SERVISNÍ PROHLÍDKY MERCEDES BENZ


Servisní prohlídka Mercedes Benz

Preventivní servisní prohlídka a údržba vozidla je pravidelný proces kontroly a oprav, který je navržen tak, aby předcházel možným závadám a problémům, než se stanou závažnými. To zahrnuje kontrolu a výměnu opotřebených dílů, mazání, čištění a další údržbu, která pomáhá udržovat vozidlo v dobrém stavu a zvyšuje jeho životnost.

Udělejte své jízdy bezpečné a bez starostí! Díky naší pravidelné údržbě můžete každý den klidně sednout za volant svého vozidla, vědět, že je výkonné a bezpečné. Díky naší službě se vyhnete riskantním a nákladným opravám, které mohou nastat, pokud je údržba zanedbána


Preventivní údržba může zahrnovat následující činnosti:
- Kontrola a výměna oleje a dalších provozních kapalin.
- Kontrola a výměna filtrů (olej, palivo, vzduch).
- Kontrola a údržba brzdového systému.
- Kontrola a údržba pneumatik, včetně vyvážení a seřízení.
- Kontrola a výměna svíček, kabelů zapalování a dalších součástí zapalovacího systému.
- Kontrola a údržba chladicího systému.
- Kontrola a údržba převodovky.

Cílem je zajistit, aby vozidlo bylo bezpečné a efektivní, a předcházet drahým opravám nebo poruchám. Preventivní údržba také pomáhá udržovat hodnotu vozidla, pokud by bylo někdy prodáno.

Nabízíme pokojnou mysl a úsporu peněz! Nikdo nechce čelit neočekávaným problémům s vozidlem a vysokým nákladům na opravu. Díky naší pravidelné údržbě můžete zachovat efektivitu vozidla, ušetřit na palivu a zabránit drahým opravám. 

Investujte do klidu a pohodlí! Naše pravidelná údržba vozidla je investicí do vaší bezpečnosti a pohodlí. Nejenže vám pomůže ušetřit peníze na opravách, ale také zajistí, že vaše auto bude vždy připravené na cestu, kdykoli budete potřebovat.
Pravidelný Servis vozidla Mercedes Benz| Specializovaná péče o váš vůz


Kdy je termín servisu Vašeho vozu?

Pro vaše pohodlí vás vozy Mercedes Benz upozorní, kdy je třeba provést servis a který servis je potřeba. U ostatních vozidel je tato služba zahrnutá obdobným způsobem.

Abychom vám pomohli udržet váš vůz Mercedes Benz v

bezvadném stavu, je většina vozů vybavena systémem ASSYST, později ASSYST

PLUS, který vás informuje, kdy je třeba provést další servis vašeho vozu. ASSYST PLUS zobrazuje zbývající čas nebo vzdálenost do příštího termínu servisu. Poté si můžete zarezervovat servis u svého autorizovaného opravce Mercedes-Benz, nebo se obrátit přímo na náš autoservis Excar Plus Pelhřimov.

Systém assyst 

SLUŽBA A (NEBO IKONA JEDNOHO KLÍČE):

 • Kompletní kontrola motorového prostoru vozidla, kapalin, brzd, světel a zavěšení
 • Výměna motorového oleje a filtru
 • Test  brzdové kapaliny
 • Kontrola a doplnění chladicí kapaliny a kapaliny ostřikovačů
 • Test baterie
 • Kontrola a nastavení tlaku v pneumatikách

 

SLUŽBA B (NEBO DVĚ IKONY KLÍČE):

 • Kompletní kontrola motorového prostoru vozidla, kapalin, brzd, světel a zavěšení
 • Výměna motorového oleje a filtru
 • Test brzdové kapaliny
 • Kontrola a doplnění chladicí kapaliny a kapaliny ostřikovačů
 • Test baterie
 • Kontrola a nastavení tlaku v pneumatikách
 • Vyměna kabinového a vzduchového filtru
 • Další úkony dle servisního klíče
Tento systém byl používán cca do roku 2005 po té systém Assyst Plus viz. popis níže.

Zobrazit servisní interval na panelu přístrojů 


 1. Vyberte „Servis“ v multimediálním systému nebo v jednotce KI  vašeho vozu.
 2. Vyberte „ASSYST PLUS“. Na displeji multimediálního systému se zobrazí termín příštího servisu.
Existuje několik typů kompletních služeb, víceméně zde dvě základní:
 • Servis A označuje menší servis, z nichž první je obvykle splatný jeden rok po zakoupení nebo po 25000 km, podle toho, co nastane dříve.
 • Služba B označuje hlavní službu, obvykle platnou po dvou letech
Servisní plán se poté střídá mezi službou A a službou B.(od roku 2009) Tato služba je dále specifikována servisním kódem, který vyčteme pomocí diagnostiky z vašeho vozidla.
Tento servisní kód nám určí, které úkony na vozidle je třeba provést.
Upozorňujeme, že pokud je vůz provozován při zvýšené zátěži, může být nutné provádět údržbu častěji. Další informace o servisních intervalech vám poskytneme na dotaz.
Preferujeme telefonickou objednávku 

Zde jsou některé běžné úkony preventivní údržby, které se doporučují pro většinu vozidel:

 • Výměna oleje: Pravidelné výměny oleje jsou jedním z nejdůležitějších úkolů preventivní údržby. Olej pomáhá mazat motor, snižuje tření a udržuje motor spolu s chladící kapalinou ve stanoveném teplotním rozsahu. Časem olej degraduje a ztrácí svoji vyskozitu. Pravidelné výměny oleje pomáhají udržovat bezvadný stav motoru a snižují riziko vážných problémů.
 • Kontrola geometrie podvozku a pneumatik: Pravidelné kontroly geometrie podvozku a pneumatik pomáhají rovnoměrně rozložit opotřebení pneumatik, což může prodloužit životnost pneumatik a zlepšit ovladatelnost a trakci vašeho vozidla.
 • Kontroly brzd: Pravidelné kontroly brzd pomáhají identifikovat problémy s brzdovým systémem dříve, než se stanou vážnými. To zahrnuje kontrolu brzdových destiček a kotoučů, brzdové kapaliny a brzdového potrubí.
 • Kontrola baterie a dobíjení: Baterie jsou u dnešních moderních vozidel kritickou součásti, tyto pomáhají nastartovat vozidlo a napájet elektrické systémy. Pravidelná údržba elektrické sítě, pomáhá prodloužit životnost baterie a snížit riziko nečekáných poruch.
 • Údržba motoru: Pravidelná údržba motoru pomáhá udržovat hladký chod motoru a snižuje riziko vážných problémů. To zahrnuje úkoly, jako je kontrola a výměna vzduchového a palivového filtru, zapalovacích svíček a řemenů.

Preventivní údržba je základním aspektem péče o vůz, který může pomoci prodloužit životnost vašeho vozidla a snížit riziko neočekávaných poruch. Pravidelným prováděním preventivní údržby můžete zajistit, aby vaše vozidlo fungovalo  bezchybně.

Excar Plus Pelhřimov - umíme provést téměř jakýkoli servis nebo opravu, aby váš vůz jezdil tak, jak má.


Assyst plus

Servisní systém Assyst prošel rychlou aktualizací a představil novou verzi „Assyst Plus“. Tento pokročilý systém nyní zohledňuje specifika opotřebení vozidla a časování údržby, stejně jako jakékoli speciální vybavení, které může ovlivnit plán servisních prací.  

Servisní systém Assyst plus


Původně byl systém Assyst Plus implementován do modelů třídy E (W211), a postupně se rozšířil do dalších tříd, včetně R (W251), ML (W164) a A (W169), s označeními služeb sahajícími od A do H. 

Zpočátku byla tato nová hierarchie servisních kódů pro některé zákazníky matoucí, zvláště když byli zvyklí pouze na servis A nebo B. V reakci na to byl systém pro modely z roku 2008, jako jsou třídy C (W204) a E (W212), upraven tak, aby kód „A“ mohl být doplněn čísly nebo písmeny, a „B“ byl použit pouze když byly na řadě „další servisní položky“. 

To vedlo k vzniku kombinací jako A1, B1, A5, B5, A3, AK, AC, B0 atd. 

Tento systém byl také integrován do digitální servisní knihy Mercedes-Benz (DSB), která byla zavedena ve stejném období. S kombinací písmen a čísel byl přidán také „dílenský kód“, přičemž každá servisní položka byla jednoznačně identifikována číslem. 


Pro vyvolání servisního kódu na multifunkčním displeji vozidla je třeba zapnout zapalování do polohy 1, ujistit se, že je zobrazen celkový počet najetých kilometrů, a pak stisknout a držet tlačítko pro přijetí hovoru, následně stisknout a držet tlačítko OK, přičemž je třeba stále držet tlačítko pro přijetí hovoru. 

Například, servisní kód „505“ označuje službu „A“, která zahrnuje servisní položku 1 - drobnou kontrolu, a servisní položku 3 - výměnu motorového oleje a olejového filtru. 
Servisní kód „E0E“ odpovídá službě B1, což znamená servisní položku 2 - hlavní kontrolu, servisní položku 3 - výměnu motorového oleje a filtru, a servisní položku 4 - výměnu brzdové kapaliny.  

Zde jsou některé příklady doplňkových servisních položek
- Servis 4: Výměna brzdové kapaliny
- Servis 8: Výměna vzduchového filtru, kontrola hladiny oleje v diferenciálu
- Servis 10: Čištění a mazání vodících lišt střešního okna
- Servis 11: Výměna palivového filtru
-Servis 12: Výměna zapalovacích svíček
- Servis 13: Výměna chladicí kapaliny motoru
- Servis 15: Mazání tažného zařízení
- Servis 20: Výměna oleje a filtru převodovky
- Servis 24: Výměna řemenu a vodní pumpy Je zásadní, abyste si prohlédli servisní list specifický pro váš vůz, který může obsahovat důležité informace pro údržbu. Tento dokument lze obvykle získat přes systém WIS. 


DOBY STÁNÍ S ODPOJENÝM AKUMULÁTOREM

Ukazatel servisního intervalu ASSYST PLUS vypočítá termín servisní prohlídky pouze při připojeném akumulátoru.

Před odpojením akumulátoru vyvolejte termín servisní prohlídky na displeji sdruženého přístroje poznamenejte si jejVíce.